image1 image2 image3 image4 image5

Motto

O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego Pokoju
Abyśmy siali miłość, tam gdzie panuje nienawiść
Wybaczenie, tam gdzie panuje krzywda
Jedność, tam gdzie panuje zwątpienie
Nadzieję, tam gdzie panuje rozpacz
Światło, tam gdzie panuje mrok
Radość, tam gdzie panuje smutek.

Duszpasterze

Wspólnota klasztoru:

o. mgr Artur Machała - Gwardian, Kustosz Sanktuarium

o. mgr Janusz Trojanowicz - Wikariusz i Ekonom

o. Bonifacy Kotrys                                                                                                       

o. Cyryl Plis

o. Mikołaj Lechwar

br. Daniel Kozak