image1 image2 image3 image4 image5

Motto

Proszę Panie, aby płomienna i słodka moc Twojej miłości
wchłonęła mój umysł i oderwała go od wszystkiego,
co jest na ziemi,
żebym umarł z umiłowania miłości Twojej,
który umrzeć raczyłeś z umiłowania mojej miłości.

Ogłoszenia 15.04.2018

 

SANKTUARIUM

ZWIASTOWANIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

W KAZIMIERZU DOLNYM

Ogłoszenia Duszpasterskie na  III Niedzielę Wielkanocną –15 kwietnia 2018

1.     W dzisiejszą Niedzielę rozpoczynamy X Tydzień Biblijny pod hasłem „Weźmijcie Pismo Święte”  i II Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego. Przedmiotem lektury jest w tym roku List św. Pawła Apostoła do Rzymian.

2.     16 kwietnia przypada 91 rocznica urodzin Papieża Seniora Benedykta XVI a 19 kwietnia rocznica jego wyboru na Stolicę Piotrową pamiętajmy w naszych modlitwach o Papieżu Seniorze.

3.     We wtorek rozpoczynamy dziewięciowtorkową nowennę przed uroczystością św. Antoniego z Padwy. Msza św. ku czci św. Antoniego z kazaniem i modlitwami nowennowymi o godz. 10.00.

4.     Serdecznie zapraszamy wszystkich wiernych na codzienne nabożeństwo różańcowe o godz. 17.30.

5.       W sklepiku można nabyć prasę katolicką Niedzielę i Gościa Niedzielnego, zioła i kalendarze, lecznicze balsamy i nalewki. Są tez dostępne obrazki Matki Bożej Zwiastowania z naszego Sanktuarium.

6.     Ojciec Bernard zaprasza na pielgrzymkę do Rumunii na przełomie sierpnia i września. Program jest wywieszony w przedsionkach kościoła i klasztoru.

7.     O. Rafał zaprasza na rekolekcje dla Trzeciego Zakonu oraz chętnych. które odbędą się w dniach 20 – 22 kwietnia w naszym Sanktuarium. Plan rekolekcji znajduje się w gablocie.

Niech Błogosławieństwo Chrystusa Zmartwychwstałego i opieka Kazimierskiej Pani towarzyszy nam na ten czas przeżywania tajemnicy paschalnej.

Z modlitwą Ojcowie Franciszkanie

 

INTENCJE MSZALNE 

III Niedziela Wielkanocna –15 Kwietnia

7.00o. Bonifacego(gr 15) od Bożeny i Zygmunta Gryta i ich córki z Trzcinek

8.30 –  Dziękczynna za otrzymane łaski z prośba o Boże błogosławieństwo i opiekę MBK dla Kamili i Piotra w 19 rocz. ślubu

10.00 – w int. Dobroczyńców

11.30za dusze w czyśćcu cierpiące (gr 15)

18.00 –  Janinę Turską w 1 rocz. śm. i Stanisława Turskiego w 29 rocz. śm.

Poniedziałek 16 kwietnia

7.00†  o. Bonifacego(gr 19) od rodziny Pruchników

8.00Cecylię Kaczor w 22 rocz. śm., Feliksę, Karolinę, Stefana i Tomasza Kaczor 

18.00  za dusze w czyśćcu cierpiące (gr 16)

Wtorek 17 kwietnia 

7.00 – o. Bonifacego(gr 17)

8.00 † Ewę Dobrzyńską i zm. z rodziny Arauczów i Dobrzyńskich

10.00 –   za dusze w czyśćcu cierpiące (gr 117)

18.00 –  † Zenona Duraczyńskiego

Środa 18 kwietnia  

7.00 –  † o. Bonifacego(gr 18) od Agnieszki i Tomasza

8.00 –  † za dusze w czyśćcu cierpiące (gr 18)

18.00 – † Jerzego Solisa w przededniu imienin

Czwartek 19 kwietnia

7.00†  o. Bonifacego(gr 19)

8.00 –w intencjach Bogu wiadomych

18.00 –  † za dusze w czyśćcu cierpiące (gr 19)

Piątek 20 kwietnia 

7.00 – o. Bonifacego(gr 20) od Barbary Jastrzębskiej

8.00 † w 10 rocz. śm. Krystyny Wrzos, Tadeusza Wrzos, Jana i Marianny Muratów

18.00 –  † za dusze w czyśćcu cierpiące (gr 20)

Sobota 21 kwietnia 

7.00 –  † o. Bonifacego(gr 21) od Lidii Nadolskiej

8.00 –  † za dusze w czyśćcu cierpiące (gr 21)

18.00 – w intencji próśb i podziękowań za wstawiennictwem MBK

IV Niedziela Wielkanocna –22 Kwietnia

7.00za dusze w czyśćcu cierpiące (gr 22 )

8.30 –  o. Bonifacego(gr 22) od Koła Różańcowego

10.00Bogusława Nowaka w 3 rocz. śm., Helenę i Piotra, Zofie i Teofila Złotuchów

11.30Teresę w 9 rocz. śm. i Jana Adamczyków oraz Zdzisława Adamczyka w 10 rocz. śm.

 

18.00 –  w Int. Bożeny i Andrzeja w 25 rocz. ślubu