image1 image2 image3 image4 image5

Motto

O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego Pokoju
Abyśmy siali miłość, tam gdzie panuje nienawiść
Wybaczenie, tam gdzie panuje krzywda
Jedność, tam gdzie panuje zwątpienie
Nadzieję, tam gdzie panuje rozpacz
Światło, tam gdzie panuje mrok
Radość, tam gdzie panuje smutek.

Dotacje UE

Informujemy iż Klasztor Franciszkanów p. w. Zwiastowania NMP Prowincji Matki Bożej Anielskiej Zakonu Braci Mniejszych w Polsce jest Beneficjentem projektu pt. „Remont i renowacja murów oporowych przy Klasztorze Franciszkanów  w Kazimierzu Dolnym”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 – Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki.

Projekt polegał na remoncie i renowacji muru oporowego wokół Klasztoru, wraz ze stworzeniem miejsc parkingowych, remontem chodników i dróg na terenie Klasztoru i dostosowaniu do przepisów przeciwpożarowych poprzez wykonanie przyłącza przeciwpożarowego.  Celem inwestycji była:

  •  Poprawa stanu technicznego zabytkowego muru oporowego, a poprzez to wyeliminowanie niebezpieczeństwa związanego z dalszą jego degradacją czy wręcz zawaleniem,
  •  Poprawa dostępności do dóbr kultury poprzez zapewnienie bezpieczeństwa turystom oraz stworzenie infrastruktury turystycznej (m. in. miejsc parkingowych, miejsc odpoczynku, WC),
  •  Poprawa dostępności do infrastruktury turystycznej dla osób niepełnosprawnych poprzez poprawę infrastruktury dojazdowej do obiektu,
  •  Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obiektu oraz rozwijanie bazy turystycznej poprzez zagospodarowanie  otoczenia wokół Klasztoru,
  •  Poprawa wizerunku obiektu zabytkowego oraz zwiększenie jego atrakcyjności,
  •  Zwiększenie atrakcyjności turystyczno – kulturowej regionu.

Dane kontaktowe instytucji zajmującej się naborem  wniosków  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013:

Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego

ODDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH

PUNKT INFORMACYJNY w Departamencie Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie

ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin
81 44 16 750, 0  800 888 776 (Bezpłatna infolinia)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

  

 

 „Twój pomysł, europejskie pieniądze”