Odbudowa muru

Dotacje UE

Informujemy iż Klasztor Franciszkanów p. w. Zwiastowania NMP Prowincji Matki Bożej Anielskiej Zakonu Braci Mniejszych w Polsce jest Beneficjentem projektu pt. „Remont i renowacja murów oporowych przy Klasztorze Franciszkanów  w Kazimierzu Dolnym”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 – Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki.

Projekt polegał na remoncie i renowacji muru oporowego wokół Klasztoru, wraz ze stworzeniem miejsc parkingowych, remontem chodników i dróg na terenie Klasztoru i dostosowaniu do przepisów przeciwpożarowych poprzez wykonanie przyłącza przeciwpożarowego.  Celem inwestycji była:

Dane kontaktowe instytucji zajmującej się naborem  wniosków  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013:

Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego

ODDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH

PUNKT INFORMACYJNY w Departamencie Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie

ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin
81 44 16 750, 0  800 888 776 (Bezpłatna infolinia)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.