image1 image2 image3 image4 image5

Motto

Spraw abyśmy mogli
Nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać
Nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć
Nie tyle szukać miłości co kochać
Albowiem dając, otrzymujemy
Wybaczając, zyskujemy przebaczenie
A umierając rodzimy się do wiecznego życia.

Wspólnota klasztoru

o. mgr Artur Machała - Gwardian, Kustosz Sanktuarium

o. mgr Rajmund Wilk - Wikariusz

o. Bonifacy Kotrys                                                                                                       

o. Mikołaj Lechwar

br. Daniel Kozak