image1 image2 image3 image4 image5

Motto

Najwyższy, chwalebny Boże,
rozjaśnij ciemności mego serca
i daj mi, Panie, prawdziwą wiarę,
niezachwianą nadzieję
i doskonałą miłość,
zrozumienie i poznanie,
abym wypełniał Twoje święte
i prawdziwe posłannictwo

Wspólnota klasztoru

o. mgr Artur Machała - Gwardian, Kustosz Sanktuarium

o. mgr Rajmund Wilk - Wikariusz

o. Bonifacy Kotrys                                                                                                       

o. Mikołaj Lechwar

br. Daniel Kozak