image1 image2 image3 image4 image5

Motto

Spraw abyśmy mogli
Nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać
Nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć
Nie tyle szukać miłości co kochać
Albowiem dając, otrzymujemy
Wybaczając, zyskujemy przebaczenie
A umierając rodzimy się do wiecznego życia.

Ogłoszenie Burmistrza

 

Jesienią tego roku Planowany jest przez Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym remont Miejsca Pamięci przy murze klasztornym o.o Franciszkanów, polegający na odnowieniu tablic pamiątkowych i pomników, wykonaniu nowych schodów i placów oraz zagospodarowania terenów zielonych. Środki na ten cel są zabezpieczone w budżecie gminy. Jednakże, aby całość miejsca była uwzględniona, w tym mur klasztorny wraz z dachem i orynnowaniem a także droga dojazdową potrzebne sa większe środki. Ojcowie Franciszkanie zwracają się z prośbą o pomoc finansową na ten cel. w dniu 13 i 15 sierpnia w  ich imieniu po mszach św. strażacy jednostek OSP będą zbierać do puszek datki mieszkańców i gości, które zostaną przekazane do klasztoru. Mamy okazję wnieść swój wkład i mieć udział w przygotowaniu tego miejsca do 100 rocznicy odzyskania niepodległości. Z góry bardzo dziękujemy za włączenie się w tę akcję.  Andrzej Pisula - Burmistrz Kazimierza Dolnego