image1 image2 image3 image4 image5

Motto

Niech ci Pan błogosławi i niech cię strzeże;
niech ci ukaże oblicze swoje i zmiłuje się nad tobą.
Niech zwróci oblicze swoje ku tobie
i niech cię obdarzy pokojem.
Pan niech cię błogosławi.

 

Informacja o kalendarzu

Kalendarz franciszkański autorstwa o. Bernarda w szacie graficznej i treści pod każdą datą roku 2020 podobny do tych z lat poprzednich jest już dostępny w Sanktuarium Matki Bożej Zwiastowania w Kazimierzu n/Wisłą. Tym razem jest poświęcony najbardziej znanym sanktuariom chrześcijańskim i franciszkańskim będących pod opieką trzech gałęzi Braci Mniejszych jako ich kustoszy. Zawiera także programy Mszy i nabożeństw w Sanktuarium kazimierskim i jego krótką historię. Nadto bardzo interesujące programy pielgrzymek organizowanych w 2020 roku do Meksyku i na Sycylię.