image1 image2 image3 image4 image5

Motto

Najwyższy, wszechmocny i dobry Panie,
Twoje są uwielbienie, chwała, cześć i wszelkie błogosławieństwo.

Tylko Tobie, o Najwyższy, one przynależą,
I żaden śmiertelnik nie jest godzien wymieniać Twojego imienia.

Św. Franciszek - Pieśń słoneczna

Informacja o kalendarzu

Kalendarz franciszkański autorstwa o. Bernarda w szacie graficznej i treści pod każdą datą roku 2020 podobny do tych z lat poprzednich jest już dostępny w Sanktuarium Matki Bożej Zwiastowania w Kazimierzu n/Wisłą. Tym razem jest poświęcony najbardziej znanym sanktuariom chrześcijańskim i franciszkańskim będących pod opieką trzech gałęzi Braci Mniejszych jako ich kustoszy. Zawiera także programy Mszy i nabożeństw w Sanktuarium kazimierskim i jego krótką historię. Nadto bardzo interesujące programy pielgrzymek organizowanych w 2020 roku do Meksyku i na Sycylię.