image1 image2 image3 image4 image5

Motto

Spraw abyśmy mogli
Nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać
Nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć
Nie tyle szukać miłości co kochać
Albowiem dając, otrzymujemy
Wybaczając, zyskujemy przebaczenie
A umierając rodzimy się do wiecznego życia.

Informacja o kalendarzu

Kalendarz franciszkański autorstwa o. Bernarda w szacie graficznej i treści pod każdą datą roku 2020 podobny do tych z lat poprzednich jest już dostępny w Sanktuarium Matki Bożej Zwiastowania w Kazimierzu n/Wisłą. Tym razem jest poświęcony najbardziej znanym sanktuariom chrześcijańskim i franciszkańskim będących pod opieką trzech gałęzi Braci Mniejszych jako ich kustoszy. Zawiera także programy Mszy i nabożeństw w Sanktuarium kazimierskim i jego krótką historię. Nadto bardzo interesujące programy pielgrzymek organizowanych w 2020 roku do Meksyku i na Sycylię.